Strona 1 z 1

Przybysławice koło Skały - krzyż ze szrapneli

: 2014-11-21, 19:07
autor: szkieletek
We wsi Przybysławice w powiecie krakowskim, w gminie Skała, przy drodze, znajduje się krzyż będący swoistą pamiątką z I Wojny Światowej.
Został on zbudowany w całości z fragmentów rozbrojonych pocisków szrapnelowych.